Motions- och idrottsmottagning

Du som har en motions- eller idrottsrelaterad skada är välkommen att kontakta Motions- och idrottsmottagningen. Detta är ett samarbete mellan Örebro Rehabcentrum och Region Örebro län, Ortopedkliniken.

Måndag till torsdag mellan klockan 10.00 – 12.00 finns idrottsspecialiserad sjukgymnast tillgänglig för telefonkonsultation, telefon 019-602 82 28.

Du kan då bli vidareremitterad till sjukgymnast hos ÖRC eller undersökning/behandling av idrottsspecialiserad ortopedkirurg.

De idrottsspecialiserade ortopedkirurgernas mottagning på ÖRC sköts av Region Örebro län. Har du frågor kring ditt besök kan du kontakta Ortopedkirurgiska kliniken, telefon 0586-662 38, telefontid måndag – torsdag 7.45 – 9.00, fredag 7.45 – 8.30.